ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าที่ ร.ต.มานพ ชัยสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกมลวรรณ เทพผล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาริชาติ อุ่นบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประพัทธ์ เรือนใจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางบุษรินทร์ คุ้มพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายอานนท์ บุญเกิดไวย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเอกชัย คำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุพิชญ์ชญา เอี่ยมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพันธ์เครือ เต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายจันทร์ แดงหมาก
พนักงานขับรถยนต์


นายทักษิณ คล่องแคล่ว
นักการภารโรง


นายเกียรติศักดิ์ ไชยมี
คนงานทั่วไป


นางสาวขวัญวิมล สิทธิพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชนรดา กันธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑามาศ ชิดทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนันทนา สุเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสายฝน อารีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฎฐนันท์ จันทร์ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจักรกฤษณ์ ตามั่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกฤติพงศ์ สุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชาญชัย คล่องแคล่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุเนตร สุขจิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวธัญญาพร สมดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,599
เดือนที่แล้ว
1,523
ปีนี้
9,558
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
22,711
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 76 44 1,599 1,523 9,558 10,589 22,711 100.25.42.211