ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ประมวลจริธรรมของข้าราชการ ปี 256310 ต.ค. 2563
2ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 เม.ย. 2563
3ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2563
4ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ1 เม.ย. 2563
5ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 เม.ย. 2563
6มาตราการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สารธารณะ ประจำปี 256311 ม.ค. 2563
7ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ7 ม.ค. 2563
8ประกศมาตรการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2563
9ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สารธารณะ4 ม.ค. 2563
10ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส3 ม.ค. 2563
11ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น3 ม.ค. 2563
12ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง2 ม.ค. 2563
13ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2562
14ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม22 ก.ย. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
175
เดือนที่แล้ว
795
ปีนี้
3,162
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
5,726
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 10 175 795 3,162 2,564 5,726 3.227.235.183