ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 มี.ค. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ28 มี.ค. 2564
3คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง256028 มี.ค. 2564
4คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร28 มี.ค. 2564
5คู่มืองานธุรการและสารบรรณ28 มี.ค. 2564
6คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง28 มี.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ28 มี.ค. 2564
8คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ28 มี.ค. 2564
9คู่มือการจัดทำงบประมาณ28 มี.ค. 2564
10คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก28 มี.ค. 2564
11ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมสินทรัพย์ของเทศบาล29 พ.ค. 2563
12คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาล29 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
175
เดือนที่แล้ว
795
ปีนี้
3,162
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
5,726
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 10 175 795 3,162 2,564 5,726 3.227.235.183