ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

สภาพทั่วไป
     อาณาเขต
            เขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด 159.86 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
               ทิศเหนือ ---> จากลำห้วยแม่งาย จรดตำบลทุ่งข้าวพวง
               ทิศใต้ ---> จากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จรดตำบลเชียงดาว
               ทิศตะวันออก ---> จากเขตเทศบาลเมืองงาย จรดตำบลปิงโค้ง
               ทิศตะวันตก ---> จากเขตเทศบาลเมืองงาย จรดตำบลเวียงแหง
 
 สภาพภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่เทือกเขาประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
 
 
 เขตการปกครอง
         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตำบลเมืองงาย มีจำนวนชุมชนทั้งหมด 11 ชุมชน และได้มีการแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 2 องค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองงาย และ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำทั้งหมด 8 ชุมชน ซึ่งแยกเป็นชุมชนที่รับผิดชอบเต็มชุมชน และที่รับผิดชอบบางส่วน ดังนี้
 ชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ บางส่วน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
         ชุมชน 1 บ้านเมืองงาย (บ้านสันป่าไหน่)
         ชุมชน 4 บ้านแม่ข้อน (หน้าค่ายพิชิตปรีชากร)
         ชุมชน 9 บ้านม่วงง้ม (แม่จาใต้)
         ชุมชน 11 บ้านหนองบัว (ห้วยโป่งขาม)
 
 ชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
         ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เต็มพื้นที่ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
         ชุมชน 5 บ้านสบงาย 
         ชุมชน 6 บ้านหนองขะแตะ 
         ชุมชน 7 บ้านขุนข้อน
         ชุมชน 8 บ้านสหกรณ์
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
565
เดือนที่แล้ว
718
ปีนี้
7,209
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
9,773
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 24 27 565 718 7,209 2,564 9,773 3.215.177.171