ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยได้รับเชิญ นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง กฎหมายในการปฏิบัติงานและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อบริการประชาชน,พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป


 
07 กันยายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,599
เดือนที่แล้ว
1,523
ปีนี้
9,558
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
22,711
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 72 44 1,599 1,523 9,558 10,589 22,711 100.25.42.211