ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาะของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร นั้น 

      เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจัดการเชื้อเพลิงมากเกินความจำเป็น ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ซึ่งอาจทำให้ค่าคุณภาพอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์และกำจัดวัชพืชในที่ดิทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผาในที่โล่งทุกชนิดเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้ และทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน ยกเว้นพื้นที่ที่ขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในระบบไฟดี (Fire D) (รายละเอียดามเอกสารแนบนี้)


 
09 กุมภาพันธ์ 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
307
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
985
เดือนที่แล้ว
4,084
ปีนี้
25,800
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
56,518
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 307 382 985 4,084 25,800 17,565 56,518 3.214.184.223