ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีนโนบายในการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ได้ใช้ประโยชน์โดยการสร้างเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายหรือสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อคนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ตลอดการพึงพาดำรงตนได้อย่างมีความสุข (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)


 
25 พฤษภาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,007
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,725
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 28 52 2,007 1,683 2,007 17,565 32,725 3.222.251.91