ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
สิ่งของจากด้ายถัก,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

สิ่งของจากด้ายถัก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สิ่งของจากด้ายถัก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : กลุ่มบ้านโครเชต์
สินค้า OTOP ระดับ :
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-7399557 , 081-1652554

11 สิงหาคม 2564

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสหกรณ์ (สินค้าหัตถกรรม) อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสหกรณ์ (สินค้าหัตถกรรม) อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
สินค้า : ตระกร้าพลาสติก บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : กลุ่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติก
หมายเลขโทรศัพท์ : คุณลินี ขาวอินทร์ 081-7964997

♦ กล่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติก บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณลินี ขาวอินทร์ ประธานกลุ่มฯ ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติก ในการจำหน่ายสินค้าอาชีพหัตถกรรมในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ใให้กับผู้ด้อยทางเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมให้มีการวมกลุ่มประกอบอาชีพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สามารถสร้างรายได้อย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์และช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ 

07 กรกฎาคม 2564

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย (สินค้าเกษตรกร) อาชีพปศุสัตว์และอาชีพประมง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย (สินค้าเกษตรกร) อาชีพปศุสัตว์ และอาชีพประมง
สินค้า : กบ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก ไข่ไก่ ไก่พันธุ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรกรในเขตพื้นที่
หมายเลขโทรศัพท์ : คุณกาญ 088-4146382

♦ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาชัย หมู่ที่ 5  บ้านสบงาย ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าชุมชนของเกษตรกร เช่น กบ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก ไข่ไก่ ฯลฯ ในราคาที่ประชาชนจับต้องได้ ในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน และสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้และ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง รวมถึงเศรษฐกิจที่มั่นคงต่อไปในอนาคต   

19 เมษายน 2564

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย  (สินค้าเกษตรกรรม) อาชีพเกษตรกรรม,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย (สินค้าเกษตรกรรม)
สินค้า : เห็ดนางฟ้า พริก มะนาว 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรกรในเขตพื้นที่
หมายเลขโทรศัพท์ : คุณกาญ 088-4146382

♦ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาชัย หมู่ที่ 5  บ้านสบงาย ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าชุมชนของเกษตรกร เช่น มะนาว พริก กระเทียม ฯลฯ ในราคาที่ประชาชนจับต้องได้ ในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน และสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้และ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง รวมถึงเศรษฐกิจที่มั่นคงต่อไปในอนาคต   

03 เมษายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107