ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ว่าที่ ร.ต.มานพ ชัยสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกมลวรรณ เทพผล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาริชาติ อุ่นบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประพัทธ์ เรือนใจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุพิชญ์ชญา เอี่ยมศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางบุษรินทร์ คุ้มพวก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายอานนท์ บุญเกิดไวย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเอกชัย คำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวพันธ์เครือ เต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายทักษิณ คล่องแคล่ว
นักการภารโรง


นางสาวขวัญวิมล สิทธิพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชนรดา กันธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑามาศ ชิดทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนันทนา สุเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสายฝน อารีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฎฐนันท์ จันทร์ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจักรกฤษณ์ ตามั่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกฤติพงศ์ สุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชาญชัย คล่องแคล่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุเนตร สุขจิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวธัญญาพร สมดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเกียรติศักดิ์ ไชยมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,007
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,725
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 27 52 2,007 1,683 2,007 17,565 32,725 3.222.251.91