ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 และศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 โดยได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
• กิจกรรม ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง NCD ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
• กิจกรรมคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
• กิจกรรม คัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• กิจกรรม สร้างนวัตกรรม “แปลผักคีย์โฮลและเสวียนรักษ์โลก”

 
30 กันยายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
4,167
ปีนี้
34,024
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
64,742
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 28 47 1,022 4,167 34,024 17,565 64,742 3.233.221.90