ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 และศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 โดยได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
• กิจกรรม ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง NCD ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
• กิจกรรมคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
• กิจกรรม คัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• กิจกรรม สร้างนวัตกรรม “แปลผักคีย์โฮลและเสวียนรักษ์โลก”

 
30 กันยายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,007
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,725
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 27 52 2,007 1,683 2,007 17,565 32,725 3.222.251.91