ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ23 ม.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และสถานที่ให้บริการ23 ม.ค. 2566
3รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปี 25653 ต.ค. 2565
4รายงานผลการประเมินตนเอง ตามแบบรวบรวมข้อมูล การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.256510 ส.ค. 2565
5ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25406 ม.ค. 2565
7คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.25406 ม.ค. 2565
8คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร6 ม.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
4,167
ปีนี้
34,024
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
64,742
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 27 47 1,022 4,167 34,024 17,565 64,742 3.233.221.90