ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการประเมิน ITA 25651 ม.ค. 2565
2คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาล1 ต.ค. 2564
3ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมสินทรัพย์ของเทศบาล1 ต.ค. 2564
4คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 มี.ค. 2564
5คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก28 มี.ค. 2564
6คู่มือการจัดทำงบประมาณ28 มี.ค. 2564
7คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ28 มี.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ28 มี.ค. 2564
9คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง28 มี.ค. 2564
10คู่มืองานธุรการและสารบรรณ28 มี.ค. 2564
11คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร28 มี.ค. 2564
12คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง256028 มี.ค. 2564
13คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ28 มี.ค. 2564
14คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร4 ม.ค. 2564
15คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง4 ม.ค. 2564
16คู่มือสมรรถนะหลัก4 ม.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,007
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,007
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,725
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 28 52 2,007 1,683 2,007 17,565 32,725 3.222.251.91